top of page
Group 1745.png
Group 1744.png
22814233_1512748598807169_8766346360626166537_n-removebg-preview.png

Chanisa Clinic

เราได้พัฒนาแผนการตลาดที่จะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับคลินิกโดยมีการพัฒนาและช่วยแก้ ปัญหาเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

ปรับรูปหน้า เสริมความงาม ดูแลผิวพรรณ

email-campaign-4 1.png

คลินิกยังเป็นที่รู้จักไม่เพียงพอ

คลินิกยังไม่ได้เป็นที่รู้จักในระดับที่ควรการมีการบริการที่ คล้ายกับคลินิกเลเซอร์ ผิวพรรณ ความงามอื่นๆ

ปัญหา

เมื่อพิจารณาปัญหา เกี่ยวกับความคิดเห็นของลูกค้านั้นมีความสำคัญอย่างมาก โดยปัญหาที่พบมีรายละเอียดดังนี้

#188_google_ad_flatline.png

การวางแผนในการเข้าถึง

กลุ่มเป้าหมาย

การเชื่อมโยงกับกลุ่มเป้าหมายยังไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจน และในการโปรโมทและการสื่อสารยังไม่ได้ถูกวางแผนอย่าง เหมาะสม

instagram-post-06.png

สื่อในการสื่อสารยังไม่น่าดึงดูด

การสร้างสื่อโฆษณาเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายยังไม่มีการ วางแผนเนื่องจากขาดข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมาย และความต้องการของผู้ที่มาเข้าใช้บริการกับทางคลินิก

#522_linkedin_flatline.png

ข้อมูลเกี่ยวกับแพทย์ยังมี

ข้อจำกัด

เนื่องจากรายละเอียดไม่เพียงพอและขาดความมั่นใจในเนื้อหา, ลูกค้ารู้สึกไม่มั่นใจในมาตรฐานและคุณภาพของบริการ

การแก้ไขปัญหา

icon1

การพัฒนาแผนการตลาด

วางแผนพัฒนาการตลาดที่เน้นการเพิ่มความน่าสนใจในการเข้ามาใช้บริการกับทางคลินิก
 

icon2

การสร้างสื่อสารที่น่าดึงดูด

การใช้สื่อที่มีความน่าดึงดูดและเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมาย เช่น การใช้สีคู่ตรงข้าม หรือ การใช้คำที่เข้าถึงง่าย

icon3

การเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับแพทย์

พัฒนาเนื้อหาที่เน้นการเข้าถึงและความเชี่ยวชาญของแพทย์
ท่านอื่นๆ

icon4

การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

ทำการวิเคราะห์และศึกษากลุ่มเป้าหมายอย่างละเอียดเพื่อเข้าใจ
ความต้องการ

ผลลัพธ์

การพัฒนาสื่อที่สื่อสารที่ตอบโจทย์

การทำสื่อโฆษณาเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสมได้ช่วยเพิ่มความน่าสนใจและความเชื่อมั่นของคลินิก ทำให้  กลุ่มเป้าหมาย รับรู้และพร้อมที่จะเข้ามาใช้บริการและผลิตภัณฑ์ของคลินิก

340637193_186009950477831_3704912037052073881_n.jpg

การติดตามผลลัพธ์หลังบริการ

การติดตามผลลัพธ์ที่ชัดเจนช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นใผลลัพธ์ของการรักษาทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าได้รับการดูแลอย่างเต็มที่และมีความพึงพอใจกับบริการของคลินิก

347125214_917334975990033_6911680652694596380_n.jpg

มีความเชื่อมั่นในแพทย์ท่านอื่นมากขึ้น

ข้อมูลที่เน้นความเชี่ยวชาญของแพทย์ได้ช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นในความสามารถและการบริกาทำให้ลูกค้ารู้สึกมั่นใจและพร้อมที่จะใช้บริการ

347253083_128202740265012_4943642635159222819_n.jpg

กลุ่มเป้าหมาย

3.jpg

การดำเนินงาน

ตัวอย่างผลงาน

ผลลัพธ์ของการแก้ไขปัญหาในการพัฒนาสื่อโฆษณาและส่วนของวีดีโอ ของ ชนิศาคลินิก

ติดต่อเรา

คลินิกพร้อมให้บริการทุกวัน10:00-20:00น. ติดต่อได้ที่ Line : @drchanisa และ เพจ : Chanisa Clinic ชนิศา คลินิก

สาขาพุทธสาคร (สาย4ตัดใหม่)
เข้าซอยเทศบาลสวนหลวง ถนนพุทธสาคร

โทร : 084-636-4296, 081-933-9494

สาขาสาย2 (ซอยบางแวก138) หัวมุมซอยบางแวก138

โทร : 062-640-4694

bottom of page