top of page
Group 65.png
snapedit_1693903651510 1.png

เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาและสร้างความน่าเชื่อถือในกลุ่มลูกค้าของ PHUMA CLINIC ที่เปิดใหม่ ทางทีมการตลาดออนไลน์จึงขอเสนอขั้นตอนและแนวทางที่สามารถนำมาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่พบเจอ และสร้างฐานลูกค้าที่มั่นใ่จให้กับคลินิก

PHUMA CLINIC

N - 2022-12-29T120117.252 (2).png

ปัญหา

Rectangle 35 (31).png

01

คลินิกเปิดใหม่และมีชื่อเสียง

คลินิก PHUMA CLINIC เป็นคลินิกเปิดใหม่แต่คุณหมอมีประวัติในวงการดูดไขมันมาอย่างยาวนาน 9 ปี ได้มาเปิดคลินิกของตัวเอง

02

ขาดการรับรู้และความเข้าใจ

 • กลุ่มเป้าหมายมีคนที่รู้จักคุณหมออยู่แล้ว

 • กลุ่มเป้าหมายใหม่ ที่ไม่รู้จักคุณหมอ

 • ขาดการรับรู้ความเชี่ยวชาญของคุณหมอในการดูดไขมันและรักษา ส่งผลให้ขาดความมั่นใจในการเลือกใช้บริการ
   

03

ลูกค้าขาดความเชื่อมั่น

 • ลูกค้าขาดความรู้เกี่ยวกับคลินิกและคุณหมอ ซึ่งทำให้เกิดความไม่มั่นใจในการเลือกใช้บริการของคลินิก

 • คู่แข่งเยอะ ในการตลาดดูดไขมัน และ มีการเปรียบเทียบราคากัน

วิธีแก้ไขปัญหา

358542863_212540785098460_8096144871918445555_n.jpg

สร้างความเชื่อมั่นในลูกค้าโดยเน้นการรีวิว

ส่งเสริมให้ลูกค้าเขียนรีวิวหลังจากการรับบริการและแบ่งปันประสบการณ์ เพื่อสร้างความ
น่าเชื่อถือในคลินิก

 

353005042_192093237143215_1238566252473256274_n.jpg

นำเสนอข้อมูลคุณหมอและความชำนาญในการดูดไขมัน

สร้างโปรไฟล์คุณหมอที่มีข้อมูลการศึกษาและประสบการณ์ในการดูดไขมันเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ

340836307_3489885117958130_2138381381460790158_n.jpg

สร้างเทคนิคดูดไขมัน Tite Sx

พัฒนาเทคนิคดูดไขมัน Tite Sx ที่เป็นเฉพาะตัวเพื่อเพิ่มคุณภาพของบริการ
 

333906161_2440018052816207_7310998899233294999_n.jpg

การเจาะกลุ่มเป้าหมาย

นำเสนอโปรโมชั่นและเนื้อหาที่เป็นประโยชน์สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่มีความต้องการดูดไขมันหรือเติมไขมัน
 

373520439_243529145332957_9205453913182092449_n.jpg

เพิ่มการโปรโมทเครื่องมือและเทคโนโลยีทันสมัยผ่านสื่อเพื่อการสื่อสาร

โปรโมทเครื่องมือการดูดไขมันแบบมาตราฐานเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพของการดูดไขมัน
 

คลินิก PHUMA CLINIC (1).png

เสริมสร้างผลิตภัณฑ์Sexy Line / Barbie Leg

สร้างบริการย่อยในคลินิกให้กับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการดูดไขมันและรักษาสัดส่วน
 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายส่วนให้ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ

 • ผู้หญิง จำนวน 80 % คือ ผู้หญิงที่ต้องการดูดไขมัน

     ส่วนเกิน , ทำ Sexy Line ร่อง 11 หรือต้องการเติมเต็มไขมัน

 • ผู้ชายจำนวน 20 % คือ ผู้ชายที่ต้องการนำไขมันส่วนเกิน

       ออกไปเพื่อมีรูปร่างที่ดีขึ้น

80 

%

ผู้หญิง

20 

%

ผู้ชาย

ผลลัพธ์

คลินิก PHUMA CLINIC มีความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้น

ผลลัพธ์

คลินิก PHUMA CLINIC มีความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้น

01

 • คลินิก PHUMA CLINIC สามารถสร้างความน่าเชื่อถือได้โดยการสร้างบรรยากาศที่มีความสะอาดและปลอดภัยในคลินิก

 • การใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัยและมาตรฐานสูงสุดใน
  การบริการ

 • การรีวิวและข้อมูลการรับบริการจริงจากลูกค้าที่มีคุณภาพ

 • การพัฒนาเทคนิคดูดไขมัน Tite Sx เป็นเทคนิคของเฉพาะ
  ตัวคุณหมอเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจและรู้ว่าคลินิกมีความเชี่ยวชาญ

02

กลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้น

 • โดยการนำเสนอข้อมูลและความรู้ที่เกี่ยวข้องในสื่อออนไลน์
  ของคลินิก

 • การเจาะกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน เช่น ผู้หญิงที่มีไข้มันส่วนเกินหรือผู้ชายที่ต้องการปรับรูปร่าง

 • การสร้างเสริมสร้างผลิตภัณฑ์เฉพาะตัวภายใต้แนวคิด

     Tite Sx

03

ลูกค้ามีความเชื่อมั่นในการเลือกใช้บริการของคลินิก

 • การสร้างความรู้ก่อนและหลังการรับบริการผ่านบทความและ
  ข้อมูลการปฏิบัติ

 • การให้คำปรึกษาเบื้องต้นออนไลน์โดยแพทย์เพื่อเข้าใจความ
  ต้องการและคำแนะนำลูกค้า

 • การรีวิวข้อมูลการรับบริการจริงจากลูกค้า

สรุปผลการดำเนินงาน

Rectangle 24 (4).png

01

ลูกค้ามีความเชื่อมั่นในการเลือกใช้บริการของคลินิก

 • การให้ลูกค้ารีวิวและแสดงความพึงพอใจของผู้รับบริการ
  จริง ๆ ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือในคลินิก

 • ข้อมูลและโปรไฟล์ของคุณหมอที่เน้นความเชี่ยวชาญช่วยให้ลูกค้ามีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับคุณหมอและคลินิกมากขึ้น

Group 67 (4).png

02

การเน้นโปรโมทเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย

 • การใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมาตรฐานสูงช่วยให้ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพของบริการ

Rectangle 25 (14).png
Rectangle 26.png

03

การสร้างความรู้ให้กับลูกค้าก่อนและหลังการรับ
บริการ

 • การให้ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับกระบวนการการดูดไขมันและเติมไขมันที่มีประสิทธิภาพ เป็นปัจจัย สำคัญในการเพิ่มความมั่นใจของลูกค้า

Group 67 (4).png

04

การเจาะกลุ่มเป้าหมายและสร้างเสริมผลิตภัณฑ์ที่เฉพาะตัว

 • การกำหนดเส้นทางการตลาดและเป้าหมายที่ชัดเจนช่วยให้คลินิกเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่เหมาะสม

Rectangle 29 (4).png
Rectangle 28 (4).png

05

การพัฒนาเทคนิคดูดไขมัน Tite Sx

 • เทคนิคดูดไขมัน Tite Sx เป็นเทคนิคเฉพาะของคุณหมอ ที่เน้นความเชี่ยวชาญและการดูดไขมันที่มีคุณภาพ

Group 67 (4).png

06

การรีวิวข้อมูลการรับบริการจริงเพื่อสร้างความเชื่อถือ
ในลูกค้า

 • การแสดงข้อมูลการรับบริการจริงจากลูกค้าที่มีคุณภาพ
  ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือในคลินิก

Rectangle 30 (2).png

ตัวอย่างผลงานที่เราดูแล

ตัวอย่างวิดีโอ

ติดต่อเราได้ที่

SAND HAUS Mengjai อาคาร B 512/6 ถนน ประชาอุทิศ
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทร : 099 - 646 - 9492

 • Instagram
 • TikTok
 • Line
 • Facebook
bottom of page