top of page
ปก

Pun Smile Dental

คลินิก Pun Smile Dental ในจังหวัดสมุทรปราการไม่เพียงแค่ให้บริการทันตกรรมช่องปากที่มีคุณภาพสูง แต่ยังมุ่งหวังที่จะแก้ไขปัญหาทางการตลาดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและนวัตกรรมเพื่อก้าวสู่ความสำเร็จ

IMG_0065-depositphotos-bgremover 1.png

ปัญหา

ขาดการจัดการทางการตลาด
และการกำหนดกลุ่มเป้าหมาย

ขาดกลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสมและการสร้างความรู้จักให้กับกลุ่มลูกค้าที่เป้าหมาย ซึ่งทำให้ลูกค้ายังไม่รู้จักหรือไม่มีความเข้าใจเพียงพอเกี่ยวกับบริการของคลินิก

ขาดข้อมูลที่สร้างแรงจูงใจให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่เข้ามาใช้บริการ

ลูกค้ายังไม่รู้ข้อมูลบริการและความคุ้มค่าของการบริการเพราะขาดข้อมูลที่สร้างแรงจูงใจให้พวกเข้ามาใช้บริการ

ขาดการสร้างความเชื่อมั่น
ผ่านข้อมูลการรีวิว

ขาดการรีวิวจริงๆ จากผู้รับบริการที่เกิดขึ้นจริง ทำให้ไม่มีข้อมูลที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าที่มองหาบริการ

วิธีแก้ไขปัญหา

Rectangle 13.png

01

การพัฒนาและทำสื่อเพื่อการสื่อสาร

 • จัดทำภาพบรรยากาศจริงๆ ของคลินิกในการทำสื่อโฆษณา เพื่อเสริมสร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้า

 • ใช้ภาพคุณหมอและทีมงานในการ PR เพื่อสร้างความเชื่อถือในการให้บริการทางการแพทย์

02

การสร้างข้อมูลและเนื้อหา

 • สร้างเนื้อหาที่ให้ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการทำฟันและการดูและสุขภาพช่องปาก

 • จัดทำบทความและวิดีโอที่เน้นการบอกเล่าประสบการณ์ของลูกค้าที่ได้รับบริการจากคลินิก

Rectangle 15.png
Rectangle 12.png

03

การสร้างความน่าเชื่อถือด้วยข้อมูลรีวิว

 • สร้างการรีวิวก่อน-หลังเมื่อลูกค้าใช้บริการ เพื่อแสดงผลลัพธ์และประสิทธิภาพของบริการ

 • ใช้อินฟลูเอนเซอร์ เพื่อวิเคราะห์และเข้าใจพฤติกรรมลูกค้า และปรับแผนการตลาดตามความต้องการ

กลุ่มเป้าหมาย

Rectangle 15 (1).png

กลุ่มลูกค้าอยู่บริเวณใกล้เคียงคลินิก

มีความสะดวกในการเข้าถึงบริการและการใช้
โซเชียลมีเดีย์แสดงความสะดวกในการเข้ารับบริการ

Rectangle 14.png

กลุ่มลูกค้าวัยรุ่น

กลุ่มเป้าหมายในกลุ่มวัยรุ่นที่สนใจในการรักษาฟันและจัดฟัน Invisalign

Rectangle 15 (2).png

กลุ่มวัยทำงานและกลุ่มวัยครอบครัว

กลุ่มเป้าหมายนี้เป็นผู้ที่อยู่ในวัยทำงานและครอบครัวที่ต้องการบริการด้านการดูแลช่องปาก

ผลลัพธ์

หมอกิ๊ฟ.png

01

มีความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้น

 • ความน่าเชื่อถือของคลินิกเพิ่มขึ้นเนื่องจากการสร้างเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับบริการและความเชี่ยวชาญของทีมแพทย์

 • การ PR คุณหมอ เสริมสร้างความไว้วางใจในการให้บริการมากขึ้น

02

มีการจัดการประสิทธิภาพทางการตลาด

 • ภาพบรรยากาศจริงของคลินิกที่แสดงในสื่อการสื่อสารได้ช่วยสร้างความรู้สึกและความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้ามากขึ้น

 • การแสดงบริการที่ตรงกับความเป็นจริงของคลินิกได้ช่วยเพิ่มความน่าสนใจให้กับกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น

278646058_123960863575674_1080694734755992301_n.png
362605711_257301303714790_8002846176108102565_n (1).jpg

03

ลูกค้ามีความเชื่อมั่นผ่านเนื้อหาและรีวิว

 • เนื้อหาที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการดูแลช่องปากได้ช่วยเพิ่มความรู้และเชื่อมั่นให้กับลูกค้า

 • ข้อมูลการรีวิวได้สร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการของคลินิกและแสดงผลลัพธ์จริงที่ผู้รับบริการได้รับ

04

ปรับแผนการตลาดให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น

 • การใช้อินฟลูเอนเซอร์ได้ช่วยในการวิเคราะห์และเข้าใจพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายทำให้สามารถปรับแผนการตลาดให้เข้ากับความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น

หมอกิ๊ฟ (6).png

ผลลัพธ์

Group 67 (1).png
Group 69 (3).png

01 - ก่อนแผนการแก้ไข

การตรวจสอบและวิเคราะห์ปัญหาทางการตลาด

การทำความเข้าใจถึงปัญหาทางการตลาดที่คลินิกพบในระหว่างช่วงเริ่มต้นและระหว่างการการดูแล

02 - ระบุหัวข้อและเป้าหมายใหม่

การสร้างกลยุทธ์และเนื้อหาเพื่อกลุ่มเป้าหมาย

พัฒนากลยุทธ์การตลาดที่เน้นใช้เนื้อหาที่สร้างความรู้และเชื่อมั่น
ให้กับลูกค้า

03 - จากภาพถ่ายเป็นความเชื่อถือ

การสร้างความน่าเชื่อถือผ่านภาพบรรยากาศ

ใช้ภาพจริงของคลินิกและการบริการในการสร้างความน่าเชื่อถือ
และความมั่นใจให้กับลูกค้าและเน้นการแสดงผลลัพธ์จริงของการรักษาที่ผู้รับบริการได้รับ

04 - เนื้อหาที่หลากหลายและเชื่อมโยง

การสร้างความรู้และเชื่อมั่นผ่านเนื้อหาและรีวิว

สร้างเนื้อหาที่มีความหลากหลายเกี่ยวกับการดูแลช่องปากและ
สร้างความเชื่อมั่นผ่านข้อมูลที่น่าเชื่อถือ

05 - ตรวจสอบและปรับปรุง

การปรับแผนการตลาดให้เหมาะสม

ปรับปรุงแผนการตลาดให้เหมาะสม โดยการปรับเปลี่ยนกิจกรรมต่างๆหรือปรับแผนการตลาดใหม่

ตัวอย่างผลงานที่เราดูแล

ตัวอย่างวีดีโอ

ติดต่อเราได้ที่

ซอย หมู่บ้านแสงระวี ตำบล บางแก้ว อำเภอบางพลี
สมุทรปราการ 10540

โทร : 097-493-3936

image 13.png
image 14 (1).png
bottom of page