top of page
Logo

The Tree Clinic

เราได้พัฒนาแผนการตลาดให้กับคลินิกโดยปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือและความพึงพอใจของลูกค้า โดยทีมงานจึงมีความมุ่งมั่นและเข้าใจในการพัฒนาการเปลี่ยนแปลง คลินิก “The Tree Clinic” ให้ดีขึ้น

S__227721866 2.png

ปัญหา

อาจเป็นเพราะขาดการเข้าใจถึงความต้องการและความคาดหวังของกลุ่มเป้าหมาย การจัดการ PR และการสร้างเนื้อหาที่ไม่สามารถเชื่อถือได้ อีกทั้งยังมีการบริหารจัดการรีวิวและข้อมูลจากลูกค้าที่ไม่เพียงพอ ทำให้ลูกค้าไม่มีความมั่นใจในการเลือกใช้บริการที่คลินิก "The Tree Clinic"

การสื่อสารในเพจไม่ตอบโจทย์

ลูกค้าอาจไม่ได้รับข้อมูลที่ต้องการหรือไม่ได้รับคำแนะนำที่เหมาะสม เนื่องจากขาดข้อมูลหรือข้อมูลไม่ชัดเจน

Frame (10).png

รีวิวน้อยทำให้การตัดสินใจยาก

ขาดข้อมูลรีวิวทำให้กลุ่มเป้าหมายตัดสินใจเรื่องการเลือกบริการที่เหมาะสม

ขาดความเข้าใจในการดูแล  PR สำหรับกลุ่มเป้าหมาย

ขาดความเข้าใจในการดูแล (PR) ทำให้การสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายไม่เพียงพอ

ไม่มีความน่าเชื่อถือ

เนื่องจากรายละเอียดไม่เพียงพอและขาดความมั่นใจในเนื้อหา, ลูกค้ารู้สึกไม่มั่นใจในมาตรฐานและคุณภาพของบริการ

กลุ่มกำลังซื้อระดับกลาง

เรามุ่งเน้นการให้บริการที่สะดวกและตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มคนทำงานซึ่งอาจครอบคลุมการให้บริการที่ต้องใช้เวลาน้อยหรือต้องการการนัดหมายที่ยืดหยุ่นเพื่อไม่ก่อให้เกิดข้อจำกัดในเวลาการทำงาน

กลุ่มกำลังซื้อระดับสูง 

เรามุ่งเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพให้กับเจ้าของธุรกิจและเหล่าผู้มีชื่อเสียงที่ต้องการบริการที่ตอบโจทย์นอกจากนี้อาจมีความสนใจในการรับบริการที่มีคุณภาพใน ด้านเทคโนโลยีความงามและการดูแลสุขภาพที่ให้ความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย

"The Tree Clinic" คลินิกนี้เน้นให้ความสำคัญกับทุกกลุ่มและพร้อมที่จะให้ความใส่ใจและสนับสนุนในทุกช่วงเวลา

00.jpg

วิธีการแก้ปัญหา

เพื่อเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงเว็บ "The Tree Clinic" ให้เข้ากับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

สร้างภาพลักษณ์

สร้างภาพลักษณ์ที่เน้นความเข้าใจง่ายและสนุก เพื่อดึงดูดความสนใจ

การเน้นขายของคุณภาพ

ที่ระดับกลางถึงสูงทำให้กลุ่มเป้าหมายมีความเชื่อมั่นในความเชี่ยวชาญและความ สามารถในการให้บริการของคลินิก

ปรับปรุงการสร้างความน่าเชื่อถือ

ในเนื้อหา PR ที่สื่อสารใกล้ชิดกับกลุ่มเป้าหมาย

สร้างรีวิว

เสริมความน่าเชื่อถือด้วยรีวิวลูกค้าและอินฟลูเอนเซอร์

ผลลัพธ์

เมื่อปรับปรุงเนื้อหาและสร้างความน่าเชื่อถือให้กับ "The Tree Clinic" คาดหวังว่าจะดึงดูดความสนใจจากกลุ่มเป้าหมายเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้า และเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจของลูกค้าในการเลือกทรีตเมนต์ที่เหมาะสม

สรุปการดำเนินงาน

สรุปผลการแนวทางการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาคลินิก "The Tree Clinic" เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ
และความพึงพอใจของลูกค้า

imag1.jpg
con3.jpg

การเพิ่มความน่าเชื่อถือ 

สร้างคอนเทนต์ที่เน้นความเชื่อถือความพึงพอใจและตอบโจทย์ทุกความต้องการให้กับผู้มาใช้บริการ

การตรวจสอบและปรับปรุง

ตรวจสอบผลลัพธ์และรับฟังความคิดเห็นจากลุ่มเป้าหมาย เพื่อปรับปรุงเนื้อหาและบริการต่อไป

การวางแผนและพัฒนาเนื้อหา

วางแผนสร้างเนื้อหาเกี่ยวกับคลินิก "The Tree Clinic" ที่เน้นความสำคัญของความงามและ ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพ

การเสริมสร้างแบรนด์ 

สร้างความเข้าใจและความน่าเชื่อถือว่าคลินิกเป็น ที่ยอมรับในกลุ่มเป้าหมาย

con2.jpg
con4.jpg

ตัวอย่างผลงาน

ผลงานสื่อโฆษณา

รีวิวจากผู้ใช้บริการ

bottom of page