top of page
350985869_1471814506687564_273019451116182905_n.jpg

Pun Smile Dental Clinic

คลินิก Pun Smile Dental ในจังหวัดสมุทรปราการไม่เพียงแค่ให้บริการทันตกรรมช่องปากที่มีคุณภาพสูง แต่ยังมุ่งหวังที่จะแก้ไขปัญหาทางการตลาดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและนวัตกรรมเพื่อก้าวสู่ความสำเร็จ

9.png

กระบวนการทำงาน

หลักกระบวนการทำงานของ Pun Smile Dental โดยเริ่มจากการกำหนดปัญหา
การแก้ปัญหา วิธีการแก้ปัญหา การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย และ ผลลัพธ์

ปัญหา

วิธีแก้ไขปัญหาปัญหา

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มนี้เป็นกลุ่มลูกค้าที่มีความสนใจและมุ่งหวังการฟอกฟันขาวเพื่อความงามและเพิ่มความเชื่อมั่นในการแสดงออก

Black and Beige Simple Tablet UI Design Mockup Instagram Post.png
3.png
2.png

ผลลัพธ์

ตัวอย่างผลงาน

ตัวอย่างคลิปวิดีโอ

ติดต่อเราได้ที่

ซอย หมู่บ้านแสงระวี ตำบล บางแก้ว อำเภอบางพลีสมุทรปราการ 10540

โทร : 097-493-3936

bottom of page